Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců patří mezi základní faktory ovlivňující dosahování stanovených cílů organizace.

Mezi členskými státy EU je měření spokojenosti zaměstnanců považováno za základní nástroj moderního způsobu řízení lidských zdrojů, které souvisí s řízením výkonů a procesů přispívajících ke zvýšení efektivnosti a kvality služeb.
Měření spokojenosti pracovníků je i důležitým motivačním nástrojem, tj. možností zaměstnanců vyjádřit své názory a postoje, což vede za předpokladu zpětné vazby od vedení k větší identifikaci s cíli organizace a ke zlepšení pracovního klimatu.

  • Zajistíme nezávislou zpětnou vazbu.
  • Získáte podklady pro zvýšení motivace a spokojenosti   Vašich zaměstnanců.
  • Posouzení stavu a odhalení kritických míst prostřednictvím výstupu z jednotlivých sledovaných oblastí i z jejich vzájemné vazby
  • Zaměření na dílčí oblasti – firemní kultura, péče o zaměstnance, interpersonální vztahy, informovanost, hodnocení a odměňování, potřeby zaměstnanců

Součástí je podrobná analýza včetně návrhu a doporučení na řešení rezerv, popřípadě konkrétní návrh rozvojového či vzdělávacího programu v návaznosti na zkvalitnění sociálníj¨ho klimatu společnosti.

Pozn.: Klademe velký důraz na etiku poskytovaných služeb.