Poradenství
Audit řízení firmy
Diagnostika kultury
Diagnostika dynamiky a složení týmu
Audit sociálního prostředí
Audit pracovních míst
Audit systému vzdělávání a rozvoje lidí
Analýza osobního a pracovního profilu
Tipy a triky vítězných manažerů
Individuální poradenství
Psychosociální výcviky
Antistresové programy
Poradenství
Psychodiagnostika
Soubor diagnostických a rozvojových metod, technik zaměřených zjišťování konkrétních znaků osobností, vlastností, schopností, dispozic na konkrétní pracovní pozici a na optimální rozvíjení osobnostního potenciálu
Cílem je zhodnotit potenciál pracovníků k úspěšnosti v dané profesi
Identifikace předpokladů vzhledem k jejich pracovním kompetencím
Vytvoření systému hodnocení zaměstnanců
Srovnání úrovně hodnocení týmu a profilování účastníků z hlediska hodnocení zaměstnanců - diagnostika
Analýza a zhodnocení rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců patří mezi základní faktory ovlivňující dosahování stanovených cílů organizace.

Mezi členskými státy EU je měření spokojenosti zaměstnanců považováno za základní nástroj moderního způsobu řízení lidských zdrojů, které souvisí s řízením výkonů a procesů přispívajících ke zvýšení efektivnosti a kvality služeb.
Měření spokojenosti pracovníků je i důležitým motivačním nástrojem, tj. možností zaměstnanců vyjádřit své názory a postoje, což vede za předpokladu zpětné vazby od vedení k větší identifikaci s cíli organizace a ke zlepšení pracovního klimatu.

  • Zajistíme nezávislou zpětnou vazbu.
  • Získáte podklady pro zvýšení motivace a spokojenosti   Vašich zaměstnanců.
  • Posouzení stavu a odhalení kritických míst prostřednictvím výstupu z jednotlivých sledovaných oblastí i z jejich vzájemné vazby.
  • Zaměření na dílčí oblasti – firemní kultura, péče o zaměstnance, interpersonální vztahy, informovanost, hodnocení a odměňování, potřeby zaměstnanců.

Součástí je podrobná analýza včetně návrhu a doporučení na řešení rezerv, popřípadě konkrétní návrh rozvojového či vzdělávacího programu v návaznosti na zkvalitnění sociálního klimatu společnosti.

Pozn.: Klademe velký důraz na etiku poskytovaných služeb.