Akreditované semináře

Akreditované semináře
Efektivní komunikace
Řízení konfliktů
Asertivita v praxi
Zvládání zátěže a stresu
Syndrom vyhoření
Motivace a výkonová motivace
Vyjednávání
Účinné ovlivňování
Emoční inteligence a její využití v praxi
Strategické a kritické myšlení jako nezbytný předpoklad manažerské profese
Psychologie vítězství
Účinné ovlivňování
Základy psychologie úspěšného jednání
Komunikační dovednosti
Asertivita
Asertivita tvrdých rozhodnutí, alfa řízení
Překonání odporu
Řešení konfliktů a náročných situací na pracovišti
Typologie osobnosti a její využití v praxi
Zvládání zátěže a stresu na pracovišti
Syndrom vyhoření a základy psychohygieny
Techniky, metody, tipy a triky zvládání trémy a stresu
Prezentační dovednosti
Výkonová motivace
Vývoj teorie managementu
Rozhodování
Plánování
Organizování
Vedení
Kontrolování
Role vedoucího pracovníka
Cílový management, time management, projektový management
Jak vybrat kvalitní a spolehlivé zaměstnance
Vedení lidí a řídící styly
Osobní jednání, vyjednávání, vedení porad
Jak úspěšně motivovat a řídit
Jak vybudovat, řídit a vést úspěšný tým
Tvorba týmu a týmová spolupráce, analýza týmových rolí
Delegování pracovních úkolů a pravomocí, řízení změn
Pracovní hodnocení - hodnocení zaměstnanců
Právní minimum v rámci EU
Manažer firmy a Public relations
Manžer pro Evropskou Unii
Profesionální asistentka manažera
Indoorové a outdoorové aktivity
Lektorské dovednosti a psychologické základy vzdělávání dospělých
Image ženy 21.století
Psychosociální výcvik