Systém vzdělávání

pro sektor zdravotnictví


pro sektor sociálních služeb


Garanti odbornosti

PhDr. Antonín Indrák

Bc. Veronika Ošťádalová

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

JUDr.Ondřej Dostál Ph.D., LL.M

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Mgr. Jana Michalova

Mgr. Daniel Štrobl

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D.

Doc. Mgr. J. Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Ing. Vojtěch Grecman

a další : Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Mgr.Marta Kocvrlichová; MUDr. Pavlína Zaoralová

Publikační činnost


Coufal, P., Strategické řízení. Olomouc, 2013. Dopita, M. Manažerské dovednosti I – Předpoklady úspěšného profesionálního působení. Olomouc, 2014. Dopita, M. Metody a techniky managementu. Olomouc, 2013. Dopita, M. Příklady dobré praxe. Olomouc, 2014. Dopita, M., Štrobl, D. Typologie osobnosti. Olomouc, 2013. Grecmanová, H. Psychologie jednání a vyjednávání. Olomouc, 2013. Grecmanová, H. Rozvoj komunikačních dovedností, asertivita jako komunikační styl, řízení vztahů a styly interakce. Olomouc, 2014. Grecmanová, H. Komunikace, asertivita pedagogického pracovníka MŠ a medializace možných konfliktů. Olomouc, 2014. Grecman, V. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2013. Hrnčiříková, Z. Řízení lidských zdrojů. Olomouc, 2013. Indrák, A., Coufal, P. Rozvoj osobnostního potenciálu. Olomouc, 2013. Indrák, A., Coufal, P. Psychologické a sociální aspekty komunikace. Olomouc, 2013. Indrák, A., Štrobl, D. Psychoterapeutický výcvik. Olomouc, 2013. Indrák, A. Jak zvládnout stres. Olomouc, 2000. Indrák, A. Jak zvládnout stres II. Olomouc, 2001. Indrák, A. Relaxační techniky. Olomouc, 2002. Indrák, A. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Olomouc, 2009. Indrák, A. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Olomouc, 2010. Indrák, A. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Olomouc, 2008. Indrák, A. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Olomouc, 2011. Míchalová, J. Motivace a výkonová motivace. Olomouc, 2013. Míchalová, J. Psychologie obětí neštěstí. Olomouc, 2013. Ošťádalová, V. Manažerské dovednosti II – Osobnostní seberozvoj, time management a psychologie řízení času. Olomouc, 2014. Ošťádalová, V. Antistresový program. Olomouc, 2014. Ošťádalová, V. Psychologie klienta zdravotnického zařízení. Olomouc, 2013. Ošťádalová, V. Týmová spolupráce ve zdravotnické praxi. Olomouc, 2013. Plevová, I. Prožitkové učení v praxi pedagogického pracovníka II. Olomouc, 2014. Skarupská, H. Řízení konfliktů, strategie a taktiky v praxi. Emoční inteligence a kritické myšlení. Olomouc, 2014. Skopalová, J. Etika ve zdravotnictví. Olomouc, 2013. Skopalová, J. Individuální zvláštnosti, a individuální přístup, poruchy chování a poruchy komunikace. Olomouc, 2014. Szotkowski, R. Základy e-learningu. Olomouc, 2014. Szotkowski, R. Základy e-learningu. Olomouc, 2013. Šobáňová, P. Ontogeneze výtvarného dětského projevu a jeho význam pro výchovu a vývoj jedince. Olomouc, 2014. Urbanovská, E. Vyjednávání a komunikace s problémovými klienty. Psychologie oběti neštěstí. Krizová intervence. Olomouc, 2014. Urbanovská, E. Zvládání pracovní zátěže, stresu. Olomouc, 2013. Urbanovská, E. Prožitkové učení v praxi pedagogického pracovníka I. Olomouc, 2014. Vašťatková, Poláchová, J. Řízení změn v organizaci. Olomouc, 2013.

Společnost je akreditovaná MŠMT ČR

Garantem odbornosti:PhDr. Antonín Indrák

Vize: Být vyhledávaným partnerem na cestě k rozvoji potenciálu lidí, ambiciozních a dynamických firem.

Poslání: Neděláme věci za vás, vedeme vás k tomu, aby se staly.

Vám připravíme návrh odborného semináře nebo výcvikového programu, který bude vycházet přímo z potřeb Vaší společnosti.

 Naše hodnoty:
 Profesionální služby
 Etický přístup
 Respektování potřeb klienta
 Efektivita
 Cíl vzdělávání:
 Zjištění stávájící úrovně předpokladů
 Nejvhodnější výběr technik a metod s přihlédnutím k zásadám vzdělávání dospělých
 Aplikace získaných dovedností do praxe
 Rozvoj silných stránek účastníků a doplnění rezerv
 Naplnění výstupu zadavatele.

Vaši důvěru zhodnotíme naší profesionalitou
Zdarma Vám připravíme návrh odborného semináře nebo výcvikového programu, který bude vycházet přímo z potřeb Vaší společnosti. Na základě rozboru Vašich vnitrofiremních aktivit sestavíme vzdělávací projekt.