Mindfulness info

Účinek tréninku Mindfulness je prokázán nejnovějšími vědeckými experimenty a studiemi prestižních univerzit
a vědeckých pracovišť (např. Harvard University, University of Oxford, Stanford University, University of Massachusetts, UCLA),
které potvrzují výrazné pozitivní přínosy v různých oblastech lidského života. Mindfullnes přispívá k větší vyrovnanosti,
spokojenosti, radosti a k většímu vnitřnímu klidu.

Zobrazení mozku magnetickou rezonancí ukázalo po osmitýdenním programu zvýšení hustoty šedé kůry mozkové
v oblastech, které se podílejí na paměti, regulaci emocí, empatii, sebeuvědomování a zaujímání postojů. 

Při cvičení se snižuje aktivita pravé přední mozkové kůry, spojené s negativními em-cemi a pocity vyčerpání
a posiluje se aktivita stejné části mozku na levé straně, která je spojena s pocity štěstí, nadšení a energie.

HLAVNÍ PŘÍNOSY A ÚČINKY

 1. Redukce stresu, únavy a vyčerpání.
 2. Zvládání pracovní zátěže a řešení problémů efektivněji.
 3. Zlepšuje schopnosti zvládání emocí, příjemnější emoční stavy, pružnější myšlení.
 4. Zlepšení pozornosti, paměti a výkonnosti: trénink posiluje kreativitu a schopnost sebeřízení.
 5. Pozitivní zdravotní účinky: trénink posiluje imunitní systém, snižuje bolest, zvyšuje odolnost vůči nachlazením a dalším
  nemocem, zpomaluje stárnutí.
 6. Zvýšení spokojenosti ve vztazích, zlepšuje komunikaci: trénink podporuje sociální vztahy a emoční inteligenci.
 7. Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce,
  se sebeovládáním a s pozitivními emocemi. Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností.
 8. Redukuje negativní zdravotní dopady chronických bolestí a rakoviny.
 9. Napomáhá snižovat závislost na alkoholu a drogách.

Dílčími studiemi byly prokázány pozitivní vlivy i u následujících potíží:

› Poruchy nálad, poruchy spánku, kardiovaskulární onemocnění.
› Vysoký krevní tlak, diabetes, rakovina, astma, lupénka atd.

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ FORMA